Thông gió hút cục bộ trong xử lý khí thải

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải

Tìm hiểu về các thiết bị thông gió hút cục bộ trong xử lý khí thải

Để ngăn chặn hơi, khí và bụi của các chất độc hại tách ra trong các phòng sản xuất, người ta thường áp dụng phương pháp thông gió cục bộ, nghĩa là loại bỏ các chất độc hại tách ra ngay tại những vị trí tạo ra chúng. Ở những vị trí đó người ta […]

Read More