Quản lý mua hàng trong doanh nghiệp

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Giới thiệu về các tính năng quản lý mua hàng của phần mềm timepos.vn

Tính năng quản lý mua hàng trên Phần mềm TIMEPOS.VN cung cấp quy trình quản lí thông tin từ mua hàng đến thanh toán bao gồm các chức năng như: ghi nhận các yêu cầu mua hàng, báo giá từ nhà cung cấp, quản lý đơn đặt hàng, thực hiện việc mua bán và thanh […]

Read More