Hệ thống an ninh

Tem Từ An Ninh

Giới thiệu về tăng doanh thu cửa hàng bạn lên 10% nhờ hệ thống an ninh

Tại sao sử dụng hệ thống an ninh EAS vừa đảm bảo chống mất cắp và lại tăng doanh thu cửa hàng của bạn? Sử dụng hệ thống an ninh chống mất cắp, cụ thể là dùng cổng từ, các loại tem từ, cảm biến giúp bạn có thể trưng bày các sản phẩm của […]

Read More