Cổng từ phát ra tiếng báo động giả

Mua Bán Thiết Bị

Chia sẻ về các bước cơ bản cách xử lý cổng từ phát ra tiếng báo động giả

Trong thời gian vừa qua, khi đi triển khai cổng từ an ninh, Công ty chúng tôi có nhận được phản ánh từ một số khách hàng rằng cổng từ phát ra tiếng báo động giả, không có chip đi qua mà vẫn kêu ầm ĩ. Để giúp các khách hàng có thể tự giải quyết […]

Read More