Công nghệ xử lý khí Oxit Nitơ Nox

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải

Chia sẻ về công nghệ xử lý khí Oxit Nitơ Nox hiệu quả có thể bạn chưa biết

NOx là tên gọi chung của oxyde nitơ gồm các chất NO, NO2 và N2O, N2O3, N2O4, N2O5 . Tham khảo: Xử lý khí thải Cơ chế hình thành NOx từ các nguồn công nghiệp như sau: 1. NOx nhiệt (thermal-NOx) Được hình thành do sự đốt cháy của hỗn hợp nitơ và oxi trong nhiệt […]

Read More