Châu Âu điều trị biếng ăn cho trẻ

Mẹ và Bé

Chia sẻ sống lành mạnh cách người Châu Âu áp dụng 100% trẻ hết biếng ăn

Theo thống kê của Viện dinh dưỡng quốc gia đến hết năm 2015 tỷ lệ trẻ đang ở tình trạng suy dinh dưỡng lên đến gần 100.000 trẻ. Nguyên nhân chủ yếu do biếng ăn lên tới 60%. Tại châu Âu tỷ lệ biếng ăn và suy dinh dưỡng đều thấp hơn đáng kể nhờ […]

Read More